Privacyverklaring IN.interieur

 

Bedrijfsgegevens
IN.interieur
Contactpersoon: Jeanine van Nistelrooij-Knipping
Hofse Hoeve 21
5374 DK SCHAIJK

06-19824724
www.in-interieurontwerp.nl
info@in-interieurontwerp.nl

KvK-nummer: 57403147

 

1.     Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

 

2.      Privacy algemeen
IN.interieur verzamelt en verwerkt uw NAW gegevens voor de administratie. Deze gegevens bewaren wij in ons systeem om u op een later moment weer van dienst te kunnen zijn. Op onze website maken wij geen gebruik van cookies.

 

3.    Verzamelde informatie
Om verschillende redenen verzamelen en documenteren wij informatie:

3.1 Dienstverlening
Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij naast naam, adres, emailadres ook uw telefoonnummer nodig. Wij kunnen u via deze kanalen altijd bereiken aangaande uw project en/of opdracht.

3.2 Boekhouding
Voor een goede administratie moeten wij een boekhouding bijhouden. Hierin verzamelen wij de offertes en facturen. Deze boekhouding wordt ingezien door IN.interieur en boekhouder. Met de boekhouder hebben wij afspraken omtrent de verwerking van uw gegevens.

 

3.3 Documenten
Opgestelde documenten zoals offertes, facturen, interieurplannen en ontwerpen met daarop persoonlijke gegevens sturen wij u toe. Dit doen wij via e-mail en daarvoor gebruiken wij het door u opgegeven emailadres. Indien wenselijk kunnen wij u dit ook per post toezenden.

 

4. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens.

Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet IN.interieur een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag voor IN.interieur is:

-        Uw NAW gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is aangegaan.

-        De NAW gegevens zijn noodzakelijk van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

-        Persoonlijke gegevens in de zin van plattegronden, voorgenomen bouwtekeningen, ontwerpen etc, zijn noodzakelijk om werkzaamheden goed uit te kunnen voeren.5.      Social Media Kanalen
IN.interieur maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest. Om het voor de klant  zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt IN.interieur gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Deze social mediakanalen verzamelen informatie. De privacyverklaring van de desbetreffende social mediakanalen geven toelichting wat er met uw gegevens gebeurt.

 

6.      Delen van privé gegevens
IN.interieur verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan de wettelijke plicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken naar aanleiding van een opdracht sluit IN.interieur een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

7.     Uw rechten
U heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of te minimaliseren. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het opslaan van deze gegevens. U dient schriftelijk of per email via info@in-interieurontwerp.nl bezwaar te maken indien u het niet eens bent met het gebruik van uw gegevens.

 

 

 

 

8.    Beveiliging van uw gegevens
IN.interieur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact me ons op.

 

9.    Aansprakelijkheid
Op sommige punten heeft IN.interieur geen enkele invloed op het beschermen van uw privacy. Wees er daarom van bewust dat alle informatie die u vrijwillig openbaar beschikbaar stelt aan derden, zoals op Social Media, mogelijk gelezen en verzameld kunnen worden door derden. IN.interieur is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

 

10.   Klacht
Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hiervoor contact met ons opnemen via info@in-interieurontwerp.nl of een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.